top of page
Projektiranje

 

Projekti mehaničke otpornosti i stabilnosti za sve vrste zgrada.

Energetski certifikati

 

Energetski certifikati za zgrade do 400m2, sa izradom izvješća.

Etažiranje

 

Etažiranje zgrada, izrada elaborata i upis u gruntovnicu.

Sanacija zgrada

 

Projekti sanacije zgrada nakon potresa.

Nadzor

 

Usluga nadzora nad gradnjom, uključivo i stručno savjetovanje.

Kontaktirajte nas:

 

01 3027 492

​​gikom@gikom.hr

bottom of page